Wuxi Dintech Chemical Co., Ltd.
 
 
ORGANIC PIGMENT
Name
CAS NO.

PIGMENT YELLOW 1

PIGMENT YELLOW 3

PIGMENT YELLOW 12

PIGMENT YELLOW 13

PIGMENT YELLOW 14

PIGMENT YELLOW 16

PIGMENT YELLOW 17

PIGMENT YELLOW 74

PIGMENT YELLOW 62

PIGMENT YELLOW 65

PIGMENT YELLOW 81

PIGMENT YELLOW 83

PIGMENT YELLOW 127

PIGMENT YELLOW 147

PIGMENT YELLOW 151

PIGMENT YELLOW 154

PIGMENT YELLOW 168

PIGMENT YELLOW 170

PIGMENT YELLOW 191

PIGMENT YELLOW 97

PIGMENT ORANGE 13

PIGMENT ORANGE 5

PIGMENT ORANGE 34

PIGMENT ORANGE 16

PIGMENT ORANGE 43

PIGMENT ORANGE 36
PIGMENT RED 2
PIGMENT RED 8
PIGMENT RED 3
PIGMENT RED 21

PIGMENT RED 13

PIGMENT RED 31

PIGMENT RED 22

PIGMENT RED 48:2

PIGMENT RED 48:1

PIGMENT RED 48:4

PIGMENT RED 48:3

PIGMENT RED 49:2
PIGMENT RED 49:1
PIGMENT RED169
PIGMENT RED184
PIGMENT RED268
PIGMENT RED269
PIGMENT RED 57:1

PIGMENT RED 53:1

PIGMENT RED 63:1

PIGMENT RED 58:1

PIGMENT RED 112

PIGMENT RED 81

PIGMENT RED 123

PIGMENT RED 122

PIGMENT RED 144

PIGMENT RED 146

PIGMENT RED 166

PIGMENT RED 149

PIGMENT RED 176

PIGMENT RED 170

PIGMENT RED 179

PIGMENT RED 177

PIGMENT RED 190

PIGMENT RED 185

PIGMENT RED 208

PIGMENT RED 194

PIGMENT RED 254

PIGMENT RED 245

PIGMENT VIOLET 1
PIGMENT RED 266
PIGMENT VIOLET 19

PIGMENT VIOLET 3

PIGMENT BLUE 1

PIGMENT VIOLET 23

PIGMENT BLUE 15

PIGMENT BLUE 17

PIGMENT BLUE 15:1

PIGMENT BLUE 15:2

PIGMENT BLUE 15:4

PIGMENT BLUE 15:3

PIGMENT BLUE 61

PIGMENT BLUE 60

PIGMENT GREEN 36
PIGMENT GREEN 7  
Home | About us | Products | Factory | Order | Contact us | 中文版
欧美 日产 国产精选,韩国午夜福利片在线观看,三级网站视频在在线播放,热思思99RE久久精品国产首页